Chính Sách Vận Chuyển

Tùy thỏa thuận giữa hai bên theo đơn hàng của người mua hàng mà ký kết hợp đồng giao nhận, vận chuyển.

Ví dụ cụ thể: Khách mua sản phẩm của chúng tôi có trọng lượng trên 20kg sẽ được hỗ trợ miễn phí vận chuyển.