Product

Mã sản phẩm: Kitasea_CCB

Chả cá biển
45000 (500g) VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CTMN

Cá Thu một nắng
(500g) 150.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CVC1

Cá viên chiên
(500g) 45.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CMCX1

Chả mực chiên xù
95.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CCĐC

Chả cá đỏ củ KITASEA
(500g) 80.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CM1

Chả mực nguyên chất KITASEA
(500g) 175.000 VNĐ
Mua Hàng

Chat Live Facebook