Product

Mã sản phẩm: Kitasea_CCB

Chả cá Lý Sơn thượng hạng Kita
90000 (500g) VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CTMN

Cá Thu một nắng
(500g) 150.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CVC1

Cá viên chiên
(500g) 45.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CMCX1

Chả mực chiên xù
105000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kita-CCB

Chả cá Lý Sơn KITA
(500g) 45.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CM1

Chả mực Lý Sơn KITA
(500g) 175.000 VNĐ
Mua Hàng

Chat Live Facebook