Chả giò mực

Chả giò mực

110.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm: Kitasea_CM1
  • Nhà sản xuất: Hải sản KiTasea
  • Tình trạng: Chả giò mực