Chả cá biển

Chả cá biển

45.000 VNĐ VNĐ
  • Mã sản phẩm: Kitasea_CM1
  • Nhà sản xuất: Hải sản KiTasea
  • Tình trạng: Chả cá biển