Product

Mã sản phẩm: Kitasea_BCC

BÚN CHẢ CÁ KITASEA
10.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CCB

Chả cá biển
45000 (500g) VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CTMN

Cá Thu một nắng
(500g) 150.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_MMN

Mực một nắng dẻo LýSơn – kitasea
(1kg) 600.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CVC1

Cá viên chiên
(500g) 45.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CMCX1

Chả mực chiên xù
95.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CC1

Chả cá Lý Sơn- KITASEA
(500g) 80.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CM1

Chả mực Lý Sơn – KITASEA
(500g) 175.000 VNĐ
Mua Hàng

Chat Live Facebook