Product

Mã sản phẩm: Kitasea_CCB

Chả cá Lý Sơn Kitasea
45000 (500g) VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CTMN

Cá Thu một nắng
(500g) 150.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_MMN

Mực một nắng
(1kg) 480.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CVC1

Cá viên chiên
(500g) 45.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CMCX1

Chả mực chiên xù
50.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CC1

Chả cá Lý Sơn
65.000 VNĐ
Mua Hàng

Mã sản phẩm: Kitasea_CM1

Chả mực Lý Sơn
(500g) 175.000 VNĐ
Mua Hàng

Chat Live Facebook